Elevinflytande


Varje vecka på Grupptiden träffar eleverna sina infomationsansvariga pedagoger - två per klass, som har ett extra ansvar för t.ex. information, stämningen i klassen, gemensamma projekt osv. Under Grupptiden har man regelbundet också något vi kallar för Klassråd. Där finns det möjlighet att ta upp och diskutera allt som har att göra med skolsituationen. I de fall man har önskningar och behov som man inte kan lösa eller ta beslut på själva, kan man skicka frågan vidare till Elevrådet. Elevrådet består av elevrepresentanter från varje klass, rektor och biträdande rektor, och tar upp frågor som kommer från de olika klasserna. Ofta får Elevrådet också i uppgift att gå ut i sina klasser och ta reda på vad man tycker i olika frågor, och har på dessa sätt möjlighet att påverka sin skola och sin studiesituation. 


Ett annat påtagligt område med elevinflytande är själva undervisningens uppläggning. När ett nytt arbetsområde är på väg att startas upp, är eleverna med och påverkar t.ex. grovplanering, arbetssätt och redovisningsformer. Självklart finns det ett centralt innehåll i kursplanerna som ska finnas med och mål som skall nås, men vägen dit kan se olika ut. Se gärna mer om vad eleverna sa om detta ifrån utvärderingen, under 'Detta uppskattar våra elever'. Och med det sagt - ytterligare en möjlighet att påverka; den årliga utvärderingen i slutet på vårterminen! Den ligger till grund för hur vi utformar kommande läsår.

Webmaster of KMS 2016 ©