Vanja Johnson

"- Jag har lärt mig att kritisk granska fakta och bilda mig min egen uppfattning." Vanja Johnson, 16 år.

Webmaster of KMS 2016 ©