Blandade citat

Nedan några citat från våra tidigare elever efter ett år på gymnasiet - vad man är glad för att ha med sig i ryggsäcken från KMS:


"Det är alla projekt arbeten för det har vi gjort mycket i gymnasiet."

"Man har goda grundkunskaper till allt."

"Arbetsmetoden och hur viktigt det är att ta eget ansvar för sina studier." 

"Speciellt så uppskattar jag just det vi lärde oss i svenskan, så som retorik, att skriva artiklar, noveller och dylikt."

"Utvärdera, reflektera och planera"

"En bra bas i alla ämnen, goda retoriska förmågor och en bra inställning till skolan."

"Att man alltid har tagit hand om allt och alla på KMS, p.g.a. att den är så liten."


Webmaster of KMS 2016 ©