Vad våra elever uppskattar

Några exempel på vad eleverna tycker om KMS, hämtade från utvärderingen i maj, 2011:

"Jag tycker att det är bra att skolan inte är så himmla stor och alla är snälla mot varandra. Lärana är SUPER  bra." 

"Man får jobba mycket själv ständigt. Och vi räknar eller skriver inte BARA i böcker."

"Jag tycker att det bästa på KMS är hur man jobbar. Man jobbar mycket praktiskt och det tycker jag om." 

"Jag tycker det bästa med kms är att man får allt stöd man behöver och dem ser olikheter hos alla, att alla inte är lika." 

"Jag tycker om att det är en liten och trygg skola och att vi arbetar på roliga och varierade sätt. Jag tycker att det är bra att alla får olika undervisning beroende på behov, och att det finns möjlighet att fördjupa sig i det man vill."

"Jag tycker att de e bra men vid maten så går folk före i bland men jag tycker att allt annat är bra"

"Jag tycker det bästa med KMS är att lärarna verkligen ser till att man har nått målen som man ska ha nått! Man känner sig som en ända stor familj :) "


"Närheten till lärare. Att de känner en och vet hur man tänker och "fungerar"."

"De hjälper också varje elev för att förbättra sig i ämnet, oavsett hur motsträviga de är. "

"Skolavslutningarna utomhus!"

"Att vi har mycket roliga traditioner ;) "

"Att tiderna är bra på schemat och att vi har salladsvagn."

"Att man får komma på h-tiden om man ligger efter i något."

"Att vi får arbeta mycket praktiskt och att det är en liten skola. Tycker att detta gör att vi elever kan prata med folk från olika årskurser mer."


"Jag tycker att det bästa med kms är att det är jämnställt mellan elever och lärare."

"Montessori tänket, att man utvecklas efter sin egen förmåga. Maten, och lärarna."

"Att skolan är såpass liten, alla känner liksom alla. På andra skolor är det hela tiden spänt emellan yngre och äldre, här har ju alla kontakt med alla."

"Jag tycker att det är bra att vi är en liten skola för att man kan lätt prata med lärarna om det är något man behöver hjälp med och man kan få extra hjälp med. Och salladsvagnen 


"Skolavslutningen!!!!! :D  när alla klasser på hela skolan blandas, så gör man gemensamma lekar, till exempel så som vi gjorde när skolan fyllde 15 år. Elevens val. "

"Jag tycker att tryggheten på KMS är något av det bästa."

"Jag tycker att det är så bra att man får en stark relation med lärarna så att alla elever individualiseras och att man får en trygghet i skolan. "

"Att det är en så go stämning och att man lär sig på ett roligt sätt. Lärarna förmedlar verkligen att kunskap är roligt!"

Webmaster of KMS 2016 ©