Organisation, styrelse och grupper

Föreningsstämman är organisationens högst beslutande organ och väljer medlemmar ur föräldragruppen till styrelsen, för två år i taget, utifrån valberedningens förslag.

Styrelsen består av sju representanter och leds av en styrelseordförande.
Skolans rektor ingår även i styrelsen och för närvarande består styrelsen
av följande utskott och leds av föräldrar enligt nedan.

org_2015b

Styrelsen består av sju representanter och leds av en styrelseordförande. 

Skolans rektor ingår även i styrelsen och för närvarande består styrelsen

av följande utskott och leds av föräldrar enligt nedan. 

lisbeth6       Skolchef                       Lisbeth E Malm 

elin2


Styrelseordförande          Elin Siwers

JohanSekreterare                     Johan Holmström

fredrik2

Fastighetsutskottet           Fredrik Söderberg

hans3


Ekonomiutskottet            Hans Alving

Annelie
Medlemsutskottet           
Annelie Forsberg 

Johanna


Skolsupport                    Johanna Stigmar

Maria2
Kommunikationsutskottet   Maria Härdner


Vår skolas goda rykte, KMS-andan och en läromiljö som inspirerar och utvecklar är resultatet av elevernas, personalens samt föräldrarnas engagemang med visionen ”Att ge varje elev rötter och vingar för framtiden”. Är du intresserad av att delta i skolans verksamhet, kontakta skolsupport.

styrelse grupp


Webmaster of KMS 2016 ©