Ekonomiutskottet

Leds av Hans Alving. Han svarar för de ekonomiska frågorna på KMS. Han samarbetar med Eva Engström på kansliet i många ärenden bl a budgetarbeteutredningar av ekonomiska frågor såsom Skolpengen.  Han har kontinuerlig dialog med Kungsbacka Kommun ang deras ekonomiska bidrag och uppföljning av detsamma och bevakar skolans ekonomiska intressen.

Kontakt: ekonomiutskott@kmskola.se

Webmaster of KMS 2016 ©