Fastighetsutskottet

Fastighetsutskottet leds av Fredrik Söderberg. Tillsammans med sin grupp, arbetar han för att skolans lokaler skall fylla behoven för att en god undervisning skall kunna ske. De ser till att en bra skolmiljö skapas, både ute och inne. Denna grupp har en kontinuerlig dialog med vår förvaltare, Hemsö, som vi hyr våra lokaler av. De ser till att reparationer och förbättringsarbeten utförs, att långsiktigt strategiskt arbete med hur vi kan använda våra lokaler på bästa sätt nu och i framtiden drivs framåt samt att eventuella förändringar och anpassningar som behöver göras genomförs. I detta utskott ingår även Inne- och Utefixargruppen, som har till uppgift att göra mindre förbättringsarbeten för vår Skolmiljö, till exempel sätta lite färg på tillvaron på lekplatsen, måla Kingrutor mm.

Det finns två undergrupper till Fastighetsutskottet:


Innefixargrupp - Föreslår och genomför ihop med skolans ledning och pedagoger förbättringar i skolans innemiljö. Kallar in mindre arbetsgrupper per skolbyggnad till specifika uppdrag vid behov. Gruppen tar vid där fastighetsägarens ansvar slutar.


Utefixargrupp - Föreslår och genomför ihop med skolans ledning och pedagoger förbättringar i skolans utemiljö. Planerar och sammankallar alla föräldrar till en utefixardag minst en gång per år. Kallar in mindre arbetsgrupper till specifika uppdrag vid behov. Gruppen tar vid där fastighetsägarens ansvar slutar.

Webmaster of KMS 2016 ©