Kommunikations-utskottet

Kommunikationsutskottet leds av Maria Härdner. Utskottet ansvarar för att förbättra kommunikationen mellan skola och föräldrar, och föräldrar emellan. Kommunikationsutskottet ansvarar för informationen på skolans hemsida, facebook-sida och samordnar dokumentation och information för medlemmarna. Kommunikationsutskottet samarbetar med IT-gruppen och marknadsföringsgruppen.


IT-gruppen - driver IT-frågor framåt på KMS. T ex har denna grupp ett intensivt pågående arbete med IT-satsning, jobb med back-up lösningar på skolans datorer, funktionalitet på vår hemsida och övergripande IT-initiativ som gör att KMS utvecklas och följer med i utvecklingen och integreringen av IT i skolan.


Marknadsföringsgruppen - ansvarar för att marknadsföra skolan internt och externt. Gruppen skall ansvara för marknadskommunikationen, informationsmaterial och bildbank på skolan.


Sammankallande: Maria Härdner

kontakt: Kommunikationsutskott@kmskola.se

Webmaster of KMS 2016 ©