Medlemsutskottet

Medlemsutskottet leds av Annelie Forsberg  sammankallande i utskottet. Förutom Annelie ingår även en person från respektive grupp nedan. Utskottet ska se till medlemmarnas intressen samt främja gemensamma aktiviteter, samvaro och engagemang bland föräldrarna på KMS. Tillsammans verkar utskottet för att skapa en god gemenskap, kultur och vi-känsla på vår skola. Medlemsutskottet är även sammanhållande för klassföräldraverksamheten.

Det finns fyra grupper som arbetar inom Medlemsutskottet:

  • Cateringgruppen – ser till att samordna mat&dryck i samband med Skolavslutningar och personalfester samt i samband med andra aktiviteter. Cateringgruppen ordnar även en föräldrafest ca vartannat år.
  • Föredragsgruppen – ansvarar för förslag, inbjudningar och arrangemang av föredrag för skolans föräldrar. Målsättningen är att ha minst ett föredrag per läsår.
  • Föräldrar och barn – har till uppgift att ordna ca en aktivitet per läsår för medlemsfamiljerna på skolan. Gruppen har till exempel arrangerat Loppis, Cykelutflykter, Fackelvandring i Sisjön mm.
Webmaster of KMS 2016 ©