Skolsupport

Skolsupport leds av Johanna Stigmar  Han arbetar med bemanningen av samtliga utskott i  samarbete med valberedningen samt ansvarar för grupperna under skolsupport och är ytterst ansvarig för strukturen av föräldraengagemanget på skolan.

Undergrupperna till skolsupport har som mål att stödja skolans verksamhet genom kunskap eller i annan form. Under skolsupport finns femundergrupper:      

Kontakta oss

Det finns fem grupper som arbetar inom Supportgruppen:

Företagsamt lärande: Ansvarar för att ta fram en bank med kontakter, främst bland KMS föräldrar, att använda vid behov från skolan för att ta fram förslag på PRAO platser, studiebesök och ev. föredrag från näringslivet.

Stipendiegruppen:Syftar till att leta stipendier till skolan och dess verksamhet.

Vänföretagsgruppen: Syftar till att hitta företag som är villiga att stötta skolan finansiellt eller in natura

Framtidsgruppen: Samlar in och lagrar information om elever som gått ut från KMS med syfte att hitta förbättringsområden och använda för marknadsföring av skolan.

Konsultgruppen: Speciella, personliga uppdrag för att stödja skolans verksamhet. Föräldrar kan komma med egna förslag hur man kan bidra tex genom sitt yrke eller annan  talang.


Kontakt: supportutskottet@kmskola.se

Webmaster of KMS 2016 ©