Jobba på förskolan

Jobba på förskolan

Arbeta på Lilla Bärbacken med våra 1-2 åringar, där vi även har en integrerad inskolningsavdelning. Enheten består av tre avdelningar med 12 barn per avdelning.

Eller på Stora Bärbacken för våra 3-5 åringar, indelade i fyra avdelningar, där du möter en modern tillämpning av klassisk montessoripedagogik.

Jobba på förskolan

Jobba på grundskolan

Jobba på grundskolan

Arbeta på Lilla Ekbacken, i vår F-2, förskoleklass, årskurs 1-2 och fritids. Ge dem en bra start i de förberedda lärytorna och i vår enastående utemiljö.

Eller på Stora Ekbacken, åk 3-5 och Klubben, där fördjupningspass, klassundervisning och ämnesövergripande projekt blandas.

Kanske trivs du som bäst i de äldre åldrarna Skogsbacken, åk 6-9, där du i startar dagen med att möta eleverna på Handledningstiden.

Jobba på grundskolan

Jobba på Kontor & Service

Jobba på Kontor & Service

Arbeta med ledning, organisation och administration på expeditionen för en välfungerande verksamhet.

Eller ännu mer hands on med IT, vaktmästeri, skolvärdskap, bibliotek, skolkök där all vår mat tillagas.

Jobba på Kontor & Service