Att arbeta på KMS

Styrelsen genomförde en enkät för att se vad personalen på KMS uppskattar med sin arbetsplats.
Här är en sammanställning av undersökningen

Om ledningen och organisationen

Skolans anda genomsyras av ett nära samarbete mellan personal, föräldrar och barn. Allas engagemang skapar tydliga mervärden och en trygg, stimulerande miljö med framåtanda.

Skolledningen är uppskattad då den arbetar nära verksamheten. Ledningen har visioner, uppfattas som lyssnande och har en känsla för vad som är viktigt. Vidare har ledningen stort fokus på pedagogik och månar genuint om allas delaktighet.


Om den pedagogiska miljön

Personalen uppskattar helheten, att arbeta med barn från 1 till 16 år. Att få se sitt arbete i ett större sammanhang, ger en stor respekt och ödmjukhet för allas kunskap. Dessutom bidrar det på olika sätt till barnens utveckling. Skolans storlek med ca 330 barn, från 1 till 16 år, gör att det finns resurser för personalen att kunna bedriva ett väl pedagogiskt arbete, samtidigt som skolan upplevs som liten och mysig!

KMS har motiverade elever som jobbar utifrån egna mål. Lärarna upplever att de har förtroende och frihet att köpa det material de önskar för att skapa en bra lärande miljö. Traditioner som Lucia, FN-dagen, våffeldagar, sommarfester, avslutningar etc involverar såväl barn/elever som personal och föräldrar. Det skapar god kreativitet, gemenskap och bygger samarbete, vilket tilltalar personalen. Personalen uppskattar omgivningen och att skolan har en härlig utemiljö med skogen som närmsta granne. KMS har också en bra, förebyggande och handlingskraftig elevvård.


Om arbetsglädje, stimulerande, stödjande och positivt klimat

Arbetet med att förverkliga skolans vision ”Att ge varje elev rötter och vingar för framtiden” nås bland annat genom ett stöttande klimat lärare emellan och tack vare storleken på barn- och elevgrupperna. Personalen samarbetar och inspirerar varandra i en positiv anda med mycket arbetsglädje. Det är frihet under ansvar och hög professionalism bland pedagogerna och eleverna står tydligt i centrum för verksamheten. All personal träffas regelbundet, för att vidareutveckla ett gemensamt sätt att arbeta. Personalfesterna är också ett uppskattat inslag.


Förmånspaket på KMS

Kompetensutveckling är en självklar och viktig del i lärandet, både individuellt och i grupp. KMS satsar på friskvård och har 2000 kr i friskvårdspeng per år. All personal gör hälsoundersökningar med jämna mellanrum. De flesta har tillgång till egen dator. Fritids- och förskolepersonalen har tillgång till bra arbetskläder. KMS har eget kök där det lagas god hemlagad mat till ett förmånligt pris för personalen. Lönemässigt ligger KMS i nivå med branschen och i enlighet med kollektivavtalet har vi marknadsmässiga pensions- och försäkringsvillkor. KMS tillämpar prestationsbaserad individuell lönesättning.  Lagandan genomsyrar det mesta och det gör också att personal och ledning klarar att hitta flexibla lösningar vad gäller arbetstider och ledigheter. Personalen upplever att de ställer upp för varandra och för verksamheten.

Webmaster of KMS 2017 ©