Elevhälsan

På Elevhälsan bedriver vi aktivt värdegrundsarbetet på KMS. Elevhälsans arbete är inriktat på att främja hälsa hos våra elever genom förebyggande insatser. Vi ansvarar för att skapa en skolmiljö där elevernas kunskap och personlighet utvecklas. Vi har förhållandevis lite ohälsa på KMS och mycket goda betygsresultat i år 9.

Elevhälsans huvudsakliga arbetsuppgifter är konsultation och grupphandledning till personal. Vi kartlägger, utreder och åtgärdar tidigt hinder för elevernas lärande. Extra fokus har vi på de elever som av olika anledningar har behov av stöd och hjälp i skolsituationen. Vi har resurser att sätta in i nära samarbete med elev och vårdnadshavare.

Elevhälsan består av olika yrkesgrupper. Där finns rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och psykolog och vi samverkar när elever eller vårdnadshavare behöver stöd med utgångspunkt av vad som hindrar eleven från att lyckas i skolarbetet.

Vi följer alla centrala direktiv för skolhälsovården.

Webmaster of KMS 2016 ©