Tio grundprinciper för verksamheten

KMS For 17
  1. Att stödja varje elev i sin utveckling som människa.

  2. Att respektera varje elev som individ.

  3. Att bejaka hela människan som kännande och tänkande varelse.

  4. Att betrakta erfarenheter och frågor som en central utgångspunkt för nytt lärande.

  5. Att sträva efter helhet, mening och sammanhang i lärandeprocessen.

  6. Att ge goda basfärdigheter.

  7. Att ge eleven frihet att välja fördjupningsuppgifter och pröva egna idéer.

  8. Att praktisera demokrati i alla sammanhang.

  9. Att skapa medvetande om vårt ansvar som människa.

  10. Att skapa ekologisk medvetenhet och ge grundläggande förståelse för alla former av liv. 
Webmaster of KMS 2016 ©