Vision

glassogonKMS 11 ARB 001KMS 11 AV 001

”Att ge varje elev rötter och vingar för framtiden”


Mission

”Kullaviks Montessoriskola ska ge varje barn möjlighet att i en trygg och stimulerande miljö utvecklas till en kreativ, självständig och tänkande människa som finner glädje i att utveckla kunskap, kompetens & förmågor”

Webmaster of KMS 2016 ©