• Slide 1

  Välkommen till KMS

  Skolan som ger rötter och vingar för framtiden.

 • Slide 2

  Välkommen till KMS

  Skolan som ger rötter och vingar för framtiden.

 • Slide 3

  Välkommen till KMS

  Skolan som ger rötter och vingar för framtiden.

 • Slide 4

  Välkommen till KMS

  Skolan som ger rötter och vingar för framtiden.

OM KMS

OM KMS

Läs om vår engagerade och föräldradrivna F-9 skola som drivs helt utan vinstintresse, med värderingar och pedagogik som skapar en gynnsam miljö att växa och utvecklas i – föräldrar och personal tillsammans för barnens bästa start i livet.

Mer om KMS

FÖRSKOLAN

FÖRSKOLAN

Upptäck vår förskola. Känn det trygga omhändertagandet i vår inskolningsavdelning, småbarnsavdelning för 1- och 2-åringar samt i huset för 3-5 åringar; bästa förutsättningarna för ditt barn att utveckla sociala och kognitiva förmågor i.

Mer om förskolan

GRUNDSKOLAN

GRUNDSKOLAN

Besök vår grundskola, förskoleklass upp till åk 9. Här fortsätter elever sin utveckling av kunskaper och förmågor. Varje 16-åring lämnar KMS’ kreativa miljö och goda studieklimat med rötter och vingar inför framtiden.

Mer om grundskolan

Nyhetsflöde

 • Nyhet: Föreläsning den 3 oktober i Särö Skola, kl 18-20
  Det ska du skita i?Är en alltmer förekommande fras hos allt yngre barn både i och utanför skolan.Oacceptabel attityd hos allt yngre barn. Vad får skolan göra och inte göra för att skapa trygghet ocharbetsro för våra barn och ungdomar i skolan? Särö föräldraförening (SFF) bjuder in ALLA boende i närområdet samt ALLAföräldrar som har barn […]
 • Kalenderhändelse: 2023-09-29 08:30:03 Studiedag - anmälan för Fritidsklubb
  {"blocks":[{"key":"3m71m","text":"Studiedag för grundskolans pedagoger.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"e47i3","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"bncjc","text":"Fritidsklubben bedriver skolbarnsomsorg för de elever som är anmälda denna dag vilket görs enligt instruktioner från samordnare Linda Bruhn.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[{"offset":40,"length":38,"style":"UNDERLINE"}],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"21q2j","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"436lq","text":"Förskolans verksamhet igång som vanligt.","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}}],"entityMap":{}}
 • Nyhet: Var med och påverka Riksteaterns repertoar
  Under hösten 2023 startar Riksteatern BURN (Barn & Ungas Repertoarnätverk). Det är ett digitalt nätverk där ungdomar i högstadieåldern över hela landet med syfte att öka ungas inflytande i våra konstnärliga processer och därigenom skapa ännu mer relevant scenkonst för barn och unga. Vem får vara med?Vi söker dig som går på högstadiet och vill vara […]

Read feed

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild