Jobba på grundskolan

Att förverkliga drömmen om den goda skolan och den goda arbetsplatsen, som ger barn och elever starka rötter och vingar inför framtiden – detta är en drivkraft hos oss på KMS. Tillsammans skapar vi framtidens skola med barnet i centrum!

Lediga tjänster hos KMS just nu

Vill du:
  • arbeta i en skola vars verksamhet grundar sig på pedagogernas tydliga ledarskap kombinerat med lyhördhet för barns och elevers förutsättningar, behov, mognad och fallenhet,
  • arbeta i en skola vars arbetssätt präglas av montessoripedagogiken som gemensam pedagogisk plattform och inspiration, ett vetenskapligt förhållningssätt och förverkligande av styrdokumenten,
  • arbeta i en fristående skola vars huvudman är en icke vinstdrivande ekonomisk förening bestående av föräldrar till barn i verksamheten,
  • arbeta i en skola som drivs som ett företag utan vinstintresse och en stark medvetenhet om att vi bara finns kvar så länge familjer aktivt söker oss,
  • arbeta i en föräldradriven skola med stort inflytande, insyn och engagemang från föräldrarna,
  • vara en del av ett glatt och engagerat team med mycket god vilja, och är modig nog att våga misslyckas, be om hjälp, hjälpa andra, kavla upp ärmarna och försöka igen,
  • bidra i vår innovativa skola som aldrig slår sig till ro med gårdagens framgångar utan ständigt söker nya möjligheter?
– då är KMS arbetsplatsen för dig!

På KMS kan du arbeta som barnskötare, förskollärare, grundskollärare, specialpedagog, fritidspedagog, fritidsledare, administratör, kock, vaktmästare, konsult, skolsköterska med mera. Idag är vi ungefär 70 anställda.

Hur det är att arbeta på KMS utifrån styrelsens enkät med personalen

Nedan en sammanställning av styrelsens enkät för att se vad personalen på KMS uppskattar med sin arbetsplats.

Om ledningen och organisationen
Skolans anda genomsyras av ett nära samarbete mellan personal, föräldrar och barn. Allas engagemang skapar tydliga mervärden och en trygg, stimulerande miljö med framåtanda. Skolledningen är uppskattad då den arbetar nära verksamheten och har verkat på skolan under många år. Ledningen har visioner, uppfattas som lyssnande och har en känsla för vad som är viktigt. Vidare har ledningen stort fokus på pedagogik och månar genuint om allas delaktighet.

Om den pedagogiska miljön
Personalen uppskattar helheten, att arbeta med barn från 1 till 16 år. Att få se sitt arbete i ett större sammanhang, ger en stor respekt och ödmjukhet för allas kunskap. Dessutom bidrar det på olika sätt till barnens utveckling. Skolans storlek med ca 350 barn, från 1 till 16 år, gör att det finns resurser för personalen att kunna bedriva ett väl pedagogiskt arbete, samtidigt som skolan upplevs som liten och mysig.

KMS har motiverade elever som jobbar utifrån egna mål. Lärarna upplever att de har förtroende och frihet att köpa det material de önskar för att skapa en bra lärande miljö. Traditioner som Lucia, FN-dagen, våffeldagar, sommarfester, avslutningar etc involverar såväl barn/elever som personal och föräldrar. Det skapar god kreativitet, gemenskap och bygger samarbete, vilket tilltalar personalen. Personalen uppskattar omgivningen och att skolan har en härlig utemiljö med skogen som närmsta granne. KMS har också en bra, förebyggande och handlingskraftig elevvård.

Om arbetsglädje, stimulerande, stödjande och positivt klimat
Arbetet med att förverkliga skolans vision ”Att ge varje elev rötter och vingar för framtiden” nås bland annat genom ett stöttande klimat lärare emellan och tack vare storleken på barn- och elevgrupperna. Personalen samarbetar och inspirerar varandra i en positiv anda med mycket arbetsglädje. Det är frihet under ansvar och hög professionalism bland pedagogerna och eleverna står tydligt i centrum för verksamheten. All personal träffas regelbundet, för att vidareutveckla ett gemensamt sätt att arbeta. Personalfesterna är också ett uppskattat inslag.

Förmånspaket på KMS
Kompetensutveckling är en självklar och viktig del i lärandet, både individuellt och i grupp. KMS satsar på friskvård och har 2000 kr i friskvårdspeng per år. All personal gör hälsoundersökningar med jämna mellanrum. Alla har tillgång till egen dator och Fritids- och förskolepersonalen har tillgång till bra arbetskläder. KMS har eget kök där det lagas god hemlagad mat till ett förmånligt pris för personalen. Lönemässigt ligger KMS i nivå med branschen och i enlighet med kollektivavtalet har vi marknadsmässiga pensions- och försäkringsvillkor. KMS tillämpar prestationsbaserad individuell lönesättning.  Lagandan genomsyrar det mesta och det gör också att personal och ledning klarar att hitta flexibla lösningar vad gäller arbetstider och ledigheter. Personalen upplever att de ställer upp för varandra och för verksamheten.

Tio skäl för att arbeta på KMS – några citat från våra medarbetare:
”Det är en liten skön skola i en skön miljö – ja, en väldigt social miljö.”
Barnskötare 26 år

”KMS ledarskap präglas av kreativitet, kompetens, professionalism, visioner, medvetenhet och värme.”
Grundskollärare 44 år

”Friheten; jag kan ta ansvar och styra själv över mitt jobb och nästan alla jobbarkompisar är trevliga, ja, trevligt är det.”
IT-tekniker 49 år

”Jag har varit på många skolor och tycker att detta är den mest professionella och det gäller alla aspekter.”
Grundskollärare 37 år

”Vår fina miljö, friheten att testa nya ideér, den lilla skolan, professionell personal som tar sitt uppdrag på största allvar och montessoripedagogiken anpassad till dagens barn.  Föräldrar och personal, glädje i arbetslaget, vi trivs – vilket speglar av sig på barnen.”
Förskollärare 55

”Det man gör syns, gör du ett bra arbete blir det snabb feedback från alla, likadant är det om man gör ett dåligt arbete.”
Fritidsledare 26 år

”Varm atmosfär och professionella arbetskamrater och ledning, härlig utemiljö, intressanta arbetsuppgifter, bra feed-back från föräldrar och kollegor.”
Speciallärare 58 år

”Det är faktiskt bäst här. Barnen får med sig så mycket kunskap för att klara självständiga studier. Ja ingen slår oss!”
Grundskollärare 58 år

”Fantastiska kollegor! Jag gillar att det är en föräldradriven skola utan vinstintresse och att vi är så bra på att ta hand om alla barn.”
Grundskollärare 38 år

”Korta beslutsvägar, en vilja att hela tiden se barnet i centrum, jag lär mig hela tiden nya saker av barn och kollegor. Ledning som uppmuntrar fortbildning.”
Förskollärare 45 år

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild