Elevhälsoteam

Elevhälsans arbete är inriktat på att främja en god hälsa hos våra elever genom förebyggande insatser. Vi strävar efter att skapa en förberedd skolmiljö, vilande på en god värdegrund, där varje elevs personlighet och kunskaper utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

Vi kartlägger, utreder och åtgärdar tidigt eventuella hinder för elevernas välmående, lärande och utveckling. Extra fokus har vi på de elever som av olika anledningar har behov av individuella anpassningar, stöd och hjälp i skolsituationen. Genom ett nära samarbete med lärare, omsorgspersonal och resurspersoner, fångar vi upp signaler och följer upp åtgärder. Även handledning av personal och viss specialundervisning ges.

Elevhälsans medicinska ansvar tas naturligtvis enligt gällande så kallade basprogram, som till exempel innehåller hälsoundersökningar och vaccinationer. Vårt elevhälsoteam består av olika yrkesgrupper; specialpedagoger, skolsköterska, rektor, kurator, psykolog och skolläkare. Vi samverkar alla när elever eller vårdnadshavare behöver stöd i vad som hindrar eleven från att må bra i skolan och lyckas i skolarbetet.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild