Elevinflytande

  • Påverka hur du vill lära dig – Berätta hur du vill visa dina kunskaper
  • Lär dig mer om det du är intresserad av – Bestäm vad du vill fördjupa dig i
  • Skapa ett bra klimat mellan varandra och en bra miljö i klassrummet, övriga ställen inne och ute på skolan – Ta upp på Klassrådet och Elevrådet

Varje vecka på måndagmorgonens Grupptid träffar eleverna sina gruppansvariga pedagoger, som har ett extra ansvar för till exempel information, stämning i klassen, gemensamma projekt med mera. Under Grupptiden hålls även regelbundet Klassråd. På klassråden finns möjlighet att ta upp och diskutera allt som har att göra med skolsituationen. I de fall man har önskningar och behov som man inte kan lösa eller ta beslut på själva, kan man skicka frågan vidare till Elevrådet.

Råden består av elevrepresentanter från varje klass och en lärare, där man tar upp frågor som kommer från de olika klasserna. Ofta får Elevrådsrepresentanterna också i uppgift att gå ut i sina klasser och ta reda på vad man tycker i olika frågor, och man har på dessa sätt möjlighet att påverka sin skola och sin studiesituation. Ett annat påtagligt område med elevinflytande är själva undervisningens uppläggning. När ett nytt arbetsområde är på väg att startas upp, är eleverna med och påverkar exempelvis grovplanering, arbetssätt och redovisningsformer. Självklart finns ett centralt innehåll i kursplanerna som ska finnas med och mål som skall nås, men vägen dit kan se olika ut.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild