Vad är en friskola?

Det är en förskola och/eller skola som drivs av en annan huvudman än en kommun eller ett landsting. Kommunen har fortfarande ansvar för att bevaka att skolplikten fullgörs och att utöva tillsyn i barnomsorgen. Du som förälder väljer att en annan verksamhet än den kommunala tar ansvaret för att ge ditt barn den undervisning och omsorg som lagar och läroplaner föreskriver.

Fristående skolor finansieras av kommunala bidrag (skolpeng och barnomsorgspeng) och får inte ta ut avgifter. Driftsformen varierar och kan vara en ekonomisk förening bestående av föräldrar eller personal, stiftelse, aktiebolag eller liknande. En del verksamheter är vinstdrivande och en del är det inte.

Alla har rätt att söka sig till en fristående skola. Fristående skolor finns i alla skolformer; förskola,  förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

KMS ekonomiska förening är en icke vinstdrivande huvudman bestående av skolans föräldrar som bedriver verksamhet i alla skolformer förutom gymnasieskolan.

Läs mer Fakta om friskolor

Läs mer på Friskolornas Riksförbund

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild