KMS föräldraförening

KMS Kullaviks Montessoriskola är en ekonomisk förening. Högsta beslutande organ är föreningsstämman. Styrelsen beslutar i föreningens angelägenheter mellan föreningsstämmorna.
Vårdnadshavare i familj som tackat ja till erbjudande av plats i någon av föreningens verksamheter har rätt till medlemskap i föreningen och kan påverka beslut med en röst per familj.

 

Medlemmar förväntas sympatisera med KMS grundläggande värderingar och vision. När man blir medlem i föreningen skriver man också på för att godkänna att man är delaktig i skolans utveckling.

Under sin tid på skolan förväntas man:

  • någon av föräldrarna vara med i utskott,styrelse eller vara klassförälder under minst 2-3 år.
  • delta i städ- och fixardagar minst en gång per termin.
  • delta på utbildningar och seminarier i skolan

Styrelsen har det senaste arbetat mycket med föräldraföreningens organisation, med de olika grupperna och hur vi vill arbeta framåt. Vi vill förenkla och hoppas på mer engagemang, fler deltagare, mer flexibilitet och plats för ännu mer aktivitet och kreativitet från alla er föräldrar! Visst är du med?!

Är du nyfiken och vill veta ännu mer – skicka oss gärna ett mail: kmsstyrelse@kmskola.se 

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild