KMS historia

28 år av växandeKMS historia har präglats av entreprenörsanda och utveckling.

  • Från förskola 3-6 år med 20 barn till förskola/grundskola/särskola/fritidshem 1-16 år med 350 barn/elever.
  • Från 4 anställda till 70 anställda.
  • Från 150 m2 till drygt 3000 m2.

Milstolpar i KMS historia

1991KMS förskola för barn 3-6 år startas av en grupp föräldrar
1992KMS Grundskola åk 1-5 startar
1994Implementering av ny läroplan
1997KMS Grundskola åk 6-9 startar
1996-2000Byggnation av idrottshall, utökning av lokaler med tre nya byggnader
2003KMS startar särskola som integrerad verksamhet
2007Fler barn i förskolan, ny avdelning startar i nytt hus för 3-åringar
201120-årsjubileum, ny logga och fest! Implementering av ny läroplan, Lgr11, och ny skollag.
2012Nya KMS: Verksamhet startar för 1-2-åringar. ,Om- och tillbyggnad av skolans lokaler påbörjas, , ny struktur i föreningens föräldragrupper
2013-2014Ny ledningsstruktur för att uppfylla skollagen samt möjliggöra en större verksamhet, färdigställande av de nya lokalerna. Föreningen: utbyggnad av KMS kommunikationsutskott samt ytterligare nya arbetsgrupper. Start av projekt för att bygga ut och förbättra skolans lekytor och trafikmiljö.
2016Utökade och nya lekytor färdigställda.
2017Omorganisation/ombyggnation Stora Bärbacken så att 4 avd får egna ingångar.
2018Omorganisation Föräldraföreningens struktur, utskott och arbetsgrupper
Pedagogiska målningar på lek- och lärytor utomhus
2019Skolans entré iordningställs med portal, trappa och asfalt
Solceller installeras samt skärm som visar genererad, förbrukad och köpt energi.

KMS historia har präglats av entreprenörsanda och utveckling

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild