Kontor och service

Utöver de olika arbetslagen på förskolan, grundskolan och elevhälsan har vi på KMS en arbetsenhet  som ger service till alla verksamheter. Uppdraget är att under ledning av skolchefen se till att alla förutsättningar för att erbjuda god barnomsorg och undervisning finns.

Skolmåltiden har ett eget tillagningskök och serverar ca 380 näringsrika måltider till alla våra enheter utöver frukost och mellanmål. KMS skolmåltid strävar efter att servera måltider där råvaror är valda med största omsorg. Vi försöker främja närproducerade, ekologiska och framförallt färska råvaror, och i möjligaste mån undvika halvfabrikat.

Administrationen finns i centrum av skolan. Där finns ledningsgruppen, ekonomen och skolsekreteraren som sköter all administration och ekonomi  samtidigt som de  månar om, och servar, föräldrar elever och personal.

It-avdelningen  ansvarar för att skolans it-park, servrar och nätverk fungerar och underhålls. På KMS har alla elever i grundskolan tillgång till dator eller iPad i undervisningen. På förskolan arbetar barnen med iPads.

Skolbiblioteket finns mitt i skolan och där arbetar vår skolvärd som  bibliotekarie. Där finns böcker för utlåning och möjlighet till bokprat och upptäcktsfärd i böckernas värld.

Fastighet är en enhet där vaktmästare, skolsekreterare och skolchef hanterar allt som har med skolans  underhåll och upprustning av lokaler, mark och inventarier.

Jobba på Kontor & service
Just nu har vi inga lediga tjänster på Kontor & service

Verksamhetsberättelse Kontor & Service

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild