Ledning och ansvar

Föreningsstämman
KMS Kullaviks Montessoriskola är en icke vinstdrivande friskola. Skolan drivs av en ekonomisk förening vars medlemmar är föräldrar till barn i verksamheten. Medlemmarna utser en styrelse vid en årlig föreningsstämma. De förtroendevalda i styrelsen består av sju representanter varav av en styrelseordförande.

Styrelsen
Styrelsen anställer en skolchef som är föreningens redskap och huvudmannens representant när det gäller att skapa och förvalta en verksamhet styrd av KMS visioner. Styrelse och skolchef ansvarar för att skapa förutsättningar för att  barnens/ elevernas utbildning genomförs enligt lagar och regler och att företaget KMS sköts som det ska.

Ledningsgruppen
Magnus Blennerud, KMS skolchef, är tillsammans med förskolechef Mia Åberg och rektor Pernilla Södergren skolans myndighetsrepresentanter med ansvar för att uttolka det nationella regelsystemet och se till att det följs.

Dessa tre personer bildar en ledningsgrupp som ansvarar för skolans operativa och pedagogiska verksamhet. Ledningsgruppen har personalansvar, leder och samordnar alla KMS verksamheter mot gemensamma mål och effektiv användning av resurser.

Rektorer för för- och grundskola ansvarar för att leda undervisningen, samt att anställa och organisera pedagoger så att eleverna når uppsatta mål.

Ditt ansvar som förälder
Som förälder förväntas du att någon gång under ditt barns skolgång ta ett uppdrag i något av skolans utskott eller grupper. På KMS  har du som förälder i styrelsen och dess utskott en nära dialog med skolans ledningsgrupp och därigenom stor möjlighet att påverka skolans förutsättningar.

Föreningsstämman är skolans högst beslutande organ. Samtliga medlemsfamiljer bör vara representerade på den årliga föreningsstämman.

 

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild