Likabehandling och arbete mot kränkningar

En betydande del av förskolans uppdrag är att aktivt arbeta för att ge barnen grundläggande värderingar kring alla människors lika värde, individens frihet, integritet och jämställdhet.

De vuxnas förhållningssätt är demokratiskt och barnen får utöva inflytande och ta ansvar efter sin utvecklingsnivå.

Pedagogerna på förskolan har ett antal redskap och rutiner att arbeta med då kränkningar sker eller om barn utsätts för diskriminering av något slag. Allt sådant utreds och domumenteras i syfte att se mönster och arbeta förebyggande.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Förskolan 23-24

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild