Värdegrundsarbete och Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på KMS gällande trygghet, alla människors lika värde, diskriminering och kränkande behandling, beskrivs i den s.k. Likabehandlingsplanen. Den är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och bygger på kartläggningar och utvärderingar av föregående läsår, samt innehåller rutiner och planerade insatser för ett gott klimat.

Ett aktivt förebyggande värdegrundsarbete bedrivs kontinuerligt med målet att alla ska trivas bra. Flertalet aktiviteter, arbetssätt och arbetsområden under året planeras, genomförs och utvecklas för att skapa och upprätthålla goda relationer med varandra, bredda den sociala sfären, se och uppskatta olikheter och mångfald som tillgångar och möjligheter. Att kunna arbeta tillsammans i grupp med varierade uttryck och personligheter, och lära sig dra nytta av varandras styrkor, är en tillgång och utvecklar ens sociala kompetens.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2023-2024

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild