Öppettider och avgifter fr.o.m 2020

Förskolan öppnar kl 7.00 och stänger kl 17.00 alla vardagar med undantag av fem studiedagar under läsåret och fyra veckor i juli. Då förskolan är stängd erbjuder vi efter överenskommelse barnomsorg till alla som har ett behov. Vi följer Kungsbacka kommuns avgiftssystem enligt maxtaxan:

Avgift för förskolebarn ( 1- 5 år )

  • För barn nr 1: 3 % av bruttoinkomsten dock högst 1478 kr/mån (49 280 kr)
  • För barn nr 2: 2 % av bruttoinkomsten dock högst 986 kr/mån (49 280 kr)
  • För barn nr 3: 1 % av bruttoinkomsten dock högst 493 kr/mån (49 280 kr)
  • För barn nr 4: Ingen avgift

Avgiftsfrihet för 3 – 5 åringar

3 tim/dag eller 15 tim/vecka i förskola för barn vars vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande
3 tim/dag eller 15 tim/vecka i förskola för barn med hemmavarande vårdnadshavare som inte arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. Placeringen följer skolans terminer och gäller ej under skolans lov och studiedagar

Allmän Förskola

Avgift uttages med 76,8 % av den ordinarie taxan för barn med ett omsorgsbehov mer än 15 tim/vecka vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Detta motsvarar avgiftsfrihet för 15 tim/vecka

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild