Öppettider och avgifter

Vår skola är helt avgiftsfri och drivs av den skolpeng kommunen fördelar utifrån vilka elever som går hos oss. För de barn som går på Fritids eller Klubben gäller samma nivåer som i en kommunal skola, med maxtaxa. Föreställningen att det skulle kosta mer hos oss, eftersom vi är en friskola, stämmer inte alls.

Öppettiderna i skolbarnomsorgen är innevarande läsår mellan kl. 07:00 – 17:00. Utifrån dialog med föräldrar kan dessa anpassas då behov finns.

Fritidshemmet och Klubben är öppna även under lovdagar och studiedagar, med undantag av ett par studiedagar per läsår; en i augusti och två i maj.

 

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild