KMS organisation

Föreningsstämman och styrelsen
Föreningsstämman är organisationens högst beslutande organ och väljer medlemmar ur föräldragruppen till styrelsen, för två år i taget, utifrån valberedningens förslag.

Styrelsen har sju representanter som består av: styrelseordförande, sekreterare samt sammankallande för skolans olika utskott. Styrelseordförande och övriga sju representanter är föräldrar på skolan. Vår skolchef Magnus Blennerud är adjungerad i styrelsen och är med på alla styrelsemöten, då han ansvarar för den dagliga verksamheten, har tillsyn över personalen och bokföringen samt ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med KMS vision och mission.

Vi som arbetar i KMS styrelse är:

 • Jonas Härdner, Ordförande
 • Emilie Rindby, Sekreterare
 • Malin Swedbratt, Ekonomi
 • Sara Hjörne, Fastighetsutskottet
 • Sofia Brander, Kommunikationsutskottet
 • Louis Nachmansson, Event
 • Sara Andersson, Klassföräldrar
 • Annelie Forsberg, Revisor
 • Lisa Theander, Valberedning
 • Fredrik Söderberg, Valberedning
 • Fredrika Rylén, Valberedning

Ledningsgruppen
Skolans verksamhet leds av skolchefen som har en ledningsgrupp under sig. Ledningsgruppen har som uppdrag att leda och samordna alla KMS verksamheter mot gemensamma mål och effektiv användning av resurser.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild