Pedagogik

KMS vision och mission är vår grund. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet med inspiration från montessoripedagogikens metoder: Vår ambition är att omsorg, fostran och lärande ska vara en helhet .

Ett gott samarbete och dialog med hemmen för att främja barnens utveckling till ansvarskännande individer och samhällsmedborgare är grundläggande.

Fokus i vår förskoleverksamhet är omsorgen kring det enskilda barnet, att ge möjlighet och att utveckla tillit, självkänsla och självförtroende. Detta sker genom att uppmuntra barnet att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själv, uttrycka sig, handla, röra och lära sig.

Leken har en central roll där det lustfyllda lärandet stimulerar fantasi, inlevelse, och kommunikation samt ger förmåga till symboliskt tänkande, samarbete och problemlösning. I leken finns också möjligheter för barnen att bearbeta olika känslor, upplevelser och erfarenheter.

Vi utgår från individen och individens intresse, miljön ska gagna alla och alla slags lekar. Därför har vi medvetet byggt upp pedagogiska miljöer utifrån barnens intressen. Allt är anpassat till barnens storlek och funktionsnivå.

Vi har årliga återkommande aktiviteter som jul­ och sommarfester, FN-­dagen, Valborgsmässofirande, Bärbackendagen med mera. Här får barnen enskilt eller i grupp möjlighet att framföra text i tal, sång eller drama. Detta är ett medvetet arbete vi utvecklat på vår skola; att från förskolan tills de går ut nian, sakteliga bygga mod och trygghet i att våga stå i centrum av en grupp, liten som stor. Vi hjälper barnen/eleverna att utveckla självkänsla och självförtroende samt tillit till sina förmågor.

 

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild