Presentation av KMS förskola

KMS förskola tar emot cirka 90 barn i åldrarna 1-5 år. Ditt barn startar med att vara på vår inskolningsavdelning för ettåringar till det att både ni föräldrar och ert barn känner sig trygga. Lugnt och stilla skolas ditt barn in på en av småbarnsavdelningarna vägg i vägg där det finns några fler barn och en lite mer gruppinriktad verksamhet.

När ditt barn är i treårsåldern är det dags att byta från en småbarnsmiljö till en miljö anpassad för 3-5 åringar. Då sker en individanpassad inskolning på vår förskoleenhet för åldrarna 3-5 år. När det är dags att som sexåring börja i förskoleklassen lämnar ditt barn förskolan och börjar i KMS enhet för 6-8 åringar.

Personalgruppen består av cirka 16 heltidstjänster med titlar som förskollärare, barnskötare eller medhjälpare. Många av våra anställda har utbildning i Montessoripedagogik. Eftersom det inte utbildas så många inom detta idag internutbildar vi så gott det går.

Förskolechefen ingår i KMS ledningsgrupp och har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten och personalen. Båda förskoleenheterna har var sin samordnare som tillsammans med förskolechefen ansvarar för förskolans inre arbete.

Skolan är naturnära belägen med skogsglänta, damm, bondgård och villor som närmsta grannar. Förskolebarnen har sin utelek inom ett begränsat område och det finns stora möjligheter att göra små utflykter med sina pedagoger i närmiljön. Utflykter görs varje vecka till skolans idrottshall där det finns stor möjlighet till rytm- och rörelseaktiviteter.

Gemensamt för hela KMS arbets- och förhållningssätt är en strävan att utgå från varje barns behov och pedagogernas samarbete över gränserna skapar en röd tråd i omsorg och pedagogik.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild