Presentation av KMS grundskola

KMS, Kullaviks Montessoriskola är en engagerad och föräldradriven F-9 skola utan vinstintresse, där barnet som 1-åring i förskolan startar sin utveckling av kunskaper och förmågor, och som 16-åring lämnar KMS’ kreativa miljö och goda studieklimat, med rötter och vingar inför framtiden.

Skolan är naturnära belägen med skogsglänta, damm, bondgård och villor som närmsta grannar. I skolans mitt har vi vår brygga med skärgårdsbodar – en scen vi använder vid tillfällen som till exempel vår traditionella sommaravslutning då syskon, föräldrar och anhöriga sitter i det gröna gräset nedanför. På KMS arbetar vi med montessoripedagogik bland annat genom det förlängda klassrummet. Vi har en hög lärartäthet, goda resultat och en trygg miljö tack vare det stora engagemanget från pedagoger och föräldrar.

Besökare brukar uppmärksamma det varma bemötandet och den trevliga stämningen. Våra elevers föräldrar lyfter särskilt lärarnas engagemang, litenheten och tryggheten. KMS personal tycker att barnens stjärnögon och de sköna kollegorna är det bästa. Våra elever säger relationen till lärarna, den goda maten från vårt eget kök och utomhusmiljön och våra före detta elever anser att man på KMS lärde sig ta ansvar och fick med sig goda kunskaper i alla ämnen.

Vår grundskola; förskoleklass upp till åk 9 och fritidsverksamheterna, består av:

  • Lilla Ekbacken; förskoleklass-åk 2 med Fritids
  • Stora Ekbacken; åk 3-5 med Klubben
  • Skogsbacken; åk 6-9

Mer om hur dessa arbetar kan du läsa genom att klicka på länkarna till vänster. Gemensamt för hela grundskolan är den genomgående pedagogiken där barnet/ungdomen sätts i centrum. Men även lärarnas samarbete över gränserna skapar en röd tråd mellan och genom alla ämnen från förskoleklass till åk 9 och borgar för en trygg och säker miljö för alla. Genomgående använder vi fadderskapet eller coachgruppen för att bygga goda sociala relationer mellan barn och ungdomar i olika åldrar, en viktig trygghet inte minst när man som ny elev börjar på KMS.

I mitten av skolan finns förutom expedition, bibliotek och elevhälsoteam med skolsköterska, även våra praktisk-estetiska ämnen; bild, teknik, slöjd och musik och förstås vårt eget skolkök. Här jobbar kockarna Hanna och Henke som med sina gedigna utbildningar och erfarenheter från bland annat golfrestauranger; lagar god mat till större delen av närproducerade och ekologiska råvaror. Maten är näringsrik är mycket omtyckt av både elever och personal. Ofta finns det två rätter att välja på och alltid en varierad och färgglad salladsbuffé. Gläntan, där vi äter vår lunch, rymmer ett par hundra personer och används även vid storsamlingar, föreläsningar och framträdanden. Genom att öppna en vikdörr skapas en scen där normalt musikundervisningen bedrivs.

Utemiljön är unik då vi är granne med skogen. Här sker många kreativa lekar, byggen och undervisning. Dammen används för experiment för såväl yngre elever som äldre. Flera ytor för idrott, spel och lek finns; längdhoppsgrop, fotbolls- och basketplan, lekplats med kompisgunga med mera. Alldeles fräscht är vårt nybyggda uteklassrum – omtyckt av elever och lärare för lek och läraktiviteter utomhus.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild