Skogsbacken, årskurs 6-9

På Skogsbacken har varje klass ett hemrum. Här möts man på måndag morgon för information om veckan, klassråd, och teambuildande övningar för god sammanhållning och schyssta värderingar. Hemrummen är samtidigt ämnesrum, med en förberedd miljö för språk, matte, samhällsorienterade samt naturorienterade ämnen. Allt för att ge bästa möjligheter för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina intressen och förutsättningar, sin mognad och kompetens. Utöver dessa rum finns även hemkunskapsrummet, ett antal grupprum samt en studiehall där soffor, arbetsplatser och elevskåp finns.

I flera av ämnena läggs undervisningen upp med en baskurs och fördjupningskurs, där möjligheten att påverka innehåll, arbetssätt och redovisningsform är stor. Under det elevledda utvecklingssamtalet lägger eleven fram förslag till egna mål och tillvägagångssätt, som tillsammans med föräldrar och coach formuleras i en individuell utvecklingssplan.

Den samlade bilden över en elevs utveckling, både socialt och kunskapsmässigt, har den lärare som är elevens coach. Coachen följer kontinuerligt upp planering, arbete och hur det går med lärandet i relation till egna och nationella mål.

Arbetet syns på lärplattformen SchoolSoft och Classroom där information om arbetsområden, kunskapsmätningar och inlämningar finns. Även schema, kalender, nyheter, information om kunskapsutveckling och mål finns enkelt tillgängligt via en app för telefon eller platta.

På handledningstiden, H-tid, finns det varje morgon möjlighet att göra läxan och få hjälp med den av sina lärare, att fortsätta med en uppgift, göra klart eller fördjupa sig i ett ämne. Regelbundet får man också chans till coachsamtal i lugn och ro, kanske hjälp med planering och struktur, bolla idéer kring sina arbeten, samt stöd i sin utveckling.

En vecka per termin är det Skolans val, där man kan välja att fördjupa sina kunskaper efter intresse och behov tillsammans med elever ur flera klasser, till exempel i teman som:

  • debatt och rollspel
  • historiska gestalter
  • retorik
  • programmering
  • kemilaborationer
  • filmfestival
  • idrott och hälsa
  • slöjd
  • engelska pjäser
  • låtskrivare och artist.

Med dagens digitalisering kan vi enklare än tidigare ta oss ut i världen, men inget går upp mot upplevelsen och erfarenheten av det förlängda klassrummet i verkligheten, till exempel när 7:orna under resan till Stockholm får vistas i maktens korridorer och arbeta med demokrativerkstaden i Riksdagshuset. Med det återkommande projektet First Lego League, FLL, och samarbetet med Chalmers, kommer flera kompetenser till sin rätt; entreprenöriella och kreativa, kommunikativa och retoriska samt analytiska och reflektiva. Här programmeras bland annat robotar för att utföra uppdrag, lösningar på samhällsproblem arbetas fram och presenteras inför jury samt samarbete i processen visas upp.