Stiftelse och vänföretag

KMS Stiftelse startades 2009 och syftar till att skapa möjligheter för att sätta guldkant
på elevernas vardag. KMS Vänföretag har till uppgift att utveckla samarbete med
företag som genom ekonomiskt bidrag eller på annat sätt vill göra en insats för att
skapa bättre förutsättningar till barnens skola. Pengarna som samlas in används för
att möjliggöra förbättringar i skolans inre och yttre miljö samt främja olika
pedagogiska fördjupningar (till exempel litteratur och annat undervisningsmaterial,
studiebesök eller andra externa kostnader). 

Under 2022 tog styrelsen beslut på att pengarna från vänföretag skall användas för
att främja lärarna. Det har varit ett par tuffa pandemiår och med dessa pengar
hoppas vi kunna bidra till att våra kompetenta pedagoger stannar hos oss.
Exempelvis kan de komma användas till utbildningar, workshops och liknande.
Styrelsen beslutade också att för stiftelsens räkning så samlar vi in till ett projekt vi
kallar ”guldkant på maten. Läs mer om detta initiativ här.

Det är med stor tacksamhet skolan mottagit bidrag tidigare – se bara den fina
utemiljön för barnen som inte hade varit möjlig att bygga utan denna ekonomiska
hjälp!
Vill du ha mer information om vad det innebär att vara KMS vänföretag, kontakta
Jonas Härdner som är ordförande, KMS styrelse, så får du veta mer!
Jonas nås på: styrelsen@kmskola.se.
Tack för ditt stöd till KMS!

Nedan ser du vilka som är våra vänföretag:

Guldsponsorer:

Silversponsorer:

  • KAKHUSET
  • L Holmdahl & Co
  • Change Reklambyrå
  • Evanette
  • Nordic Cleanroom
  • Flexmassage
  • Ridebrain
  • A3 Byggprojekt
  • Fam Pernvik

Materialsponsorer:

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild