En dag på Stora Bärbacken 3-5 år

Barnen lämnas på förskolan på morgonen. De som inte ätit frukost serveras en frukostbuffé. Halv tolv är det lunch och sedan är det ett mellanmål under eftermiddagen. Alla barn har med sin egen frukt som de själva gör i ordning och äter någon gång under dagen.

Dagarna är fulla av aktivitetr både inomhus och utomhus. Skogspromenader, utflykter och rörelse i idrottshallen sker varje vecka.

Att förbereda och äta sin frukt ensam eller med en kamrat tillhör dagsrutinen.

I-pads och andra digitala hjälpmedel används för att lära sig nya saker.

På varje avdelning finns det Montessorimaterial som används under förmiddagens långa arbetsstund. Barnen arbetar mycket med att lära sig att läsa och räkna.

Samlingar i basgruppen och ibland i tvärgrupper sker varje dag.

Att lära sig turtagning, samarbete och att respektera olikheter sker samtidigt som man utmanas i ett spännande spel.

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild