Stora Ekbacken, årskurs 3-5

På Stora Ekbacken har varje klass ett hemrum. Här möts man på måndag morgon för information om veckan, klassråd och teambuildande övningar för god sammanhållning och värderingar. De tre hemrummen är samtidigt ämnesrum; med en förberedd miljö för språk och omvärld, matte samt naturorienterade ämnen. Centralt finns de gemensamma rummen för de praktiskt-, estetiska ämnena. Allt för att ge de bästa möjligheterna att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina intressen och förutsättningar, men även från sin mognad och kompetens.

En gång per termin sammanfattas varje elevs måluppfyllelse och trivsel, och utifrån detta sätts egna mål upp i en individuell utvecklingsplan, IUP. Denna kommer man överens om på terminens utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare och coach. Den samlade bilden över en elevs utveckling, både socialt och kunskapsmässigt, har den lärare som är elevens coach. Coachen följer kontinuerligt upp planering, arbete, och hur det går med lärandet i relation till egna och nationella mål.

På handledningstiden; H-tiden, finns möjlighet att göra läxor och få hjälp med dessa av sina lärare. Här kan eleven även fortsätta med en uppgift, göra klart eller fördjupa sig i ett ämne. Regelbundet får eleven också chans till coachsamtal i lugn och ro, kanske hjälp med planering och struktur, bolla idéer kring sina arbeten och förstås stöd i sin utveckling.

Med jämna mellanrum varierar vi med en ämnesövergripande temavecka, ofta åldersblandad. En vecka per termin är det Elevens val, där man kan välja att fördjupa sina kunskaper efter intresse och behov tillsammans med elever ur fler klasser. Teman för dessa har varit alternativ som Är du serietecknare, Trolleri och magi – allt är kemi, Idrott är kul, Sagoslott, borgar och andra boningar.

Med dagens digitalisering kan vi enklare än tidigare ta oss ut i världen, men inget går upp mot upplevelsen och erfarenheten av det förlängda klassrummet i verkligheten, till exempel när 4:orna under studieresan till Ekhagens forntidsby får vistas i, känna på, andas och leva ett par dygn i denna miljö.

 

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild