Varför välja KMS?

Vision
”Att ge varje elev rötter och vingar för framtiden”
 

Mission

”Kullaviks Montessoriskola ska ge varje barn möjlighet att i en trygg och stimulerande miljö utvecklas till en kreativ, självständig och tänkande människa som finner glädje i att utveckla kunskap, kompetens & förmågor”

Lätt att ta sig till KMS

Det finns många fina cykel- och gångvägar och det är en härlig syn på våren då alla cyklar samlats i cykelställen vid skoldagens början. För de som behöver komma till skolan med buss så finns det en hållplats på kort promenadavstånd.

Vi serverar hemlagad mat

Då våra barn äter flera av dagens måltider på KMS vill vi på bästa sätt komplettera hemmets och familjens ansvar för att ge barnen goda matvanor.  All personal som arbetar på KMS äter pedagogiska måltider tillsammans med barnen/eleverna. Den höga vuxennärvaron tillsammans med att eleverna vet var de ska sitta ger en större chans för bra matvanor och en lugn och trygg måltidsstund för alla.
All mat lagas från grunden i skolans kök. Där arbetar två fantastiska kockar med ett förflutet i närområdets golfkrogar tillsammans med ett köksbiträde. Maten serveras i vårt bufférum och äts i skolans finaste rum; samlingssalen Gläntan.
Våra förskolebarn äter sina måltider på sina avdelningar med stolar och bord i deras storlek.

Trygg och säker skola

Vår strävan är att vara en skola där alla blir sedda. Det betyder att vi lägger stor vikt vid ett tryggt klimat, där såväl elever som personal ska trivas. Det finns en trygghets- och säkerhetsaspekt i allt vi gör.

Engagerad, professionell och empatisk är de ledord som vi har för personalens beteende. Många i KMS-teamet har arbetat länge i verksamheten och skolan är rik på traditioner, vilket skapar trygghet och sammanhållning.

Upplägget med en grupp av barn i varje ålder/en klass per årskurs förhindrar anonymitet och att bli en i mängden. Att det finns en röd tråd kring pedagogiken gör skolan förutsägbar för eleverna. 

Fina lär- och lekmiljöer

I montessoripedagogikens anda ser vi inne- och utemiljön som ett kraftfullt verktyg att påverka barnens lärande och utveckling. Förskolan och skolan ska vara en bro mellan hemmet och det omgivande samhället; en plats som lockar, utmanar och utvecklar nödvändiga kompetenser.

Möbler, inredning, läromedel och lekutrustning är valda med tanke på att barnen/eleverna ska kunna arbeta och agera så självständigt och ansvarsfullt som möjligt.

Goda resultat

Över tid har resultatet av olika enkäter, kunskapsmätningar och inspektioner från myndigheter varit stabila. Vi har generellt mycket goda resultat och få anmärkningar.  

Elevernas slutbetyg och resultat på nationella kunskapsmätningar ligger ofta lite högre än verksamheter med liknande förutsättningar. Mätningar av personalens uppfattningar om den egna verksamheten och arbetsplatsen visar att de är mycket nöjda och har en hög ambitionsnivå.

KMS-andan

Många har genom åren pratat om en särskild “KMS-anda “ som sitter i väggarna och vi vill beskriva detta med ord som engagemang, glädje, empati, kreativitet, framåtanda, förnyelse och tradition.

En Montessoriskola i tiden

All verksamhet utgår från styrdokumenten, vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, Montessoripedagogikens grunder som alla anpassas till dagens och framtidens trender.

En väletablerad verksamhet

Föreningen startades 1991 av en handfull engagerade föräldrar.  Med ett intresse för Montessoripedagogiken och en längtan efter en skola där föräldrar och personal har möjlighet att påverka och entusiasmera varandra, påbörjades uppbyggnaden av Kullaviks Montessoriförskola. Under skolans 30-åriga historia har vi vuxit från förskola 3-6 år med 20 barn, till förskola /grundskola/särskola/fritidshem, 1-16 år med 360 barn/elever, samt från fyra anställda till 70 anställda och från 150 m2 till drygt 3000 m2.

Länk till SIRIS (Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem)

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild